ได้มีกลุ่มทำไม้กวดที่ว่านี้อยู่ที่บ้านหนองคูน้อย ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หลังเสร็จสิ้นการทำนา ก็ได้ออกมาร่วมจับเป็นกลุ่มร่วมกันทำไม้กวด กลุ่มนี้ถือว่าเป็นที่ที่ถูกผ่านการฝึกพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ มีทั้งชายและหญิง กลุ่มพัฒนาอาชีพแห่งนี้มี นาง จุรีพร แก้วมีชัย เป็นประธานกลุ่มฯกล่าวว่า มีสมาชิกทั้งหมด 51 คน เฉพาะอยู่ภายในหมู่บ้านหนองคูน้อย  เรียกว่าเป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพดีเด่นเป็นตัวอย่างระดับของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่เห็นในวันนี้ยังออกมาไม่ครบ เพราะต่างแยกย้ายไปทำนาทำสวน  ปกติแต่ละวันจะมีการปรับเปลี่ยนกันออกมาผลิต เพื่อแบ่งเวลาให้กับผู้มีภารกิจของครอบครัวอย่างอื่น

นางจุรีพร แก้วมีชัย กล่าวว่า”สำหรับการทำไม้กวดเป็นหนึ่งอาชีพที่ทำกันมานานกว่า 20 ปี พอเสร็จฤดูกาลทำนาก็จะออกมารวมกันเป็นกลุ่มๆ แต่ก่อนวัตถุที่ใช้ทำไม้กวาดจะได้จากป่าชุมชน โดยบรรดาสมาชิกจะออกหา หรือเลือกซื้อตามหมู่บ้านรอบป่าชุมชนใกล้เคียงควบคู่กันไป  ปัจจุบันมีมีพ่อค้าหมู่บ้าน ตำบลอื่นๆ ได้จัดหาวัตถุดิบมาส่งให้ถึงหมู่บ้าน เราจึงผลิตอย่างเดียว

นางจุรีพร” ยังกล่าวถึงการทำไม้กวดมีวัตถุประกอบด้วย ไม้ไผ่ เลือกเอาลำขนาดพอดีกับมือจับ ดอกหญ้า ฟางเส้น และ หวายเป็นเส้น   เมื่อได้มาแล้วผู้ชายก๊จะทำหน้าที่เป็นคนเลาะข้อให้สะอาดไม่ให้มี(เสี้ยนแหลมคม)ที่จะทิ่มมือเวลากวาดบ้าน ก่อนประกอบทั้งด้ามคันไม้กวด และดอกหญ้า ก็นำไปตากแดดจนแห้งตามที่ต้องการ ฝ่ายผู้หญิงก็ช่วยกันทำหน้าที่ถักดอกหญ้าใส่ด้ามด้วยหวาย การทำไม้กวดแม้แต่ผู้สูงอายุก็สามารถทำได้ การทำหรือผลิตวันหนึ่ง ทำได้ไม่น้อยกว่า 20-25 อัน แต่ละวันรวมกันจะได้มากถึง  170 อัน เดือนหนึ่งจะได้ 9,600 อัน ไม้กวาดมี 2 ขนาด ราคาจำหน่ายมีทั้งขายปลีกและขายส่ง ขายปลีกด้ามละ 30-40 บาท ลูกค้าจะมีทั้งชาวบ้าน และร้านค้าในตัวเมือง เรียกว่าตลาดกว้างมากทีเดียว  แต่ละเดือนจะสรุปเป็นเงินที่นำมารวดกันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า  147,000 บาท หรือมากกว่านั้น

ส่วนเงินที่ขายไม้กวาด(อีสานเรียกฟอยกวาดบ้านให้แปน) จะมีการแบ่งปันรายได้ปีละครั้ง แต่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แบ่งเป็นรายได้ แบ่งเข้ากองทุน แบ่งเป็น ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือสมาชิก ดังนั้น กลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดีของการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพของชาว บ้านหนองคูน้อย ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ข่าว/ภาพ-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร