นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปิด “โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566” โดยมีนายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร , นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้จัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 และการแข่งขันประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี รณรงค์ปลูกฝัง จิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัด นนทบุรี โดยมีเรือเข้าร่วม การแข่งขันจำนวน 32 ลำ มีการแข่งขันเรือยาว 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรือยาว 30 ฝีพาย ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ และการแข่งขันประกวดนัก พากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเดี่ยวบุคคล และ ประเภททีม 5 คน

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี