นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่าถึงโครงการทำหมันลิงแสมเพื่อลดจำนวนประชากรลิงที่เพิ่มมากขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2566 ว่า เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช โดยในปีนี้มีเป้าหมายทำหมันลิงแสม จำนวน 300 ตัว งบประมาณ 580,000 บาท โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 โดยใช้พื้นที่วัดบุษยะบรรพตเป็นศูนย์อำนวยการฯ ซึ่งทีมกรมอุทยานฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจับลิงแสม บริเวณเขาหินเหล็กไฟ บริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน พร้อมทั้งจัดทีมสัตวแพทย์เข้าดำเนินการทำหมันลิงแสม ตั้งแต่วันที่ 6 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้สามารถทำหมันลิงแสมได้แล้ว ประมาณ 100 ตัว

โดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ลิงที่จับมาส่วนใหญ่พบว่า ถูกทำหมันไปแล้ว ซึ่งเกิดจากการที่เทศบาลเมืองหัวหิน ดำเนินโครงการฯ ทำควบคุมประชากรลิงมาต่อเนื่อง ทำให้จำนวนประชากรลิงที่อุ้มท้องจำนวนลดน้อยลง โครงการนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้การลดจำนวนประชากรลิงถือเป็นยุทธศาสตร์แรกที่เทศบาลเมืองหัวหินดำเนินการเพื่อไม่ให้มีการแพร่ขยายประชากรลิงออกไปและรบกวนประชาชนในชุมชน

หากดำเนินการในพื้นที่ครอบคลุมแล้ว อาจจะย้ายไปดำเนินการที่เขาตะเกียบ หรืออาจจับลิงที่เขาตะเกียบ มาดำเนินการทำหมันที่วัดบุษยะบรรพตเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์ฯ ดำเนินโครงการ โดยโครงการฯ นี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองหัวหินและกรมอุทยานฯ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ที่มาช่วยแก้ปัญหาด้วยการลดจำนวนประชากรลิง ซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองหัวหิน ทำต่อเนื่องมา 6 ปีแล้ว มีลิงที่ทำหมันไปแล้วหลายพันตัว เพื่อโอกาสที่จะลดจำนวนประชากรลิงได้อย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้จำนวนประชากรลิงลดน้อยลง ไม่ก่อให้เกิดปัญหารบกวนประชาชนหรือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้

ภาพ-ข่าว พิมพร/ประจวบคีรีขันธ์