กองร้อยทหารพรานที่ 3503 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35   ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.4 (แม่ต้าน), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่อุสุ), เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก , ชมรมคนพิการ ตำบลแม่หละ, คณะครู นักเรียน ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตีนดอย และราษฎรในพื้นที่

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ทวงคืนผืนป่า หมู่ 5 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยกล้าไม้ที่นำมาปลูก จำนวน 300 ต้น เช่น ไม้สัก, ไม้แดง, ไม้ประดู่ และไม้ผล บนเนื้อที่ จำนวน 3 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน