พันโท โสภณ เชี่ยววานิช ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 , คุณ วันทนีย์  เชี่ยววานิช ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 พร้อมด้วยคณะนายทหารและแม่บ้านของหน่วย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของหน่วย จำนวน 2 ราย

อีกทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพลภายในหน่วย จำนวน  2 ราย    เพื่อเป็นการช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล และครอบครัว ในการประกอบอาชีพและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป