น้ำตกพลิ้วยังมีมนต์ขลังและเป็นพลังชักนำผู้คนเข้ามาเที่ยวปีละหลายแสนคนที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรีนะจะบอกให้