นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานด้านนโยบายพรรคเพื่อไทย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล แคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว เดินทางลงพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาหลังวานนี้ นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภูเก็ต มาแล้ว โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาเข้าร่วมเสนอปัญหาและสิ่งที่ต้องการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีการนำเสนอหลักๆ 3 ด้าน คือ การสร้างสนามบินพังงา, การก่อสร้างสะพานข้ามเกาะคอเขา การขนส่งทางบกรถโดยสาร EV  ระหว่างสนามบินจังหวัดฝั่งอันดามัน และสร้างท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานที่เชื่อมต่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันซึ่งถือเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวที่จะยกระดับให้กับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเป็นอย่างมากรวมถึงการเสนอให้มีการการผลักดันให้พังงาเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart 2024

นาย เลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงา เสนอข้อมูลให้นายกรัฐมนตรี 2 เรื่อง คือ ประเด็นการเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคม ให้เชื่อมโยงกับจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศโดยภาคเอกชนในจังหวัดพังงารู้สึกยินดีที่รัฐบาลจะขับเคลื่อนการสร้างสนามบินในจังหวัดพังงาเพราะจะทำให้การท่องเที่ยวของพังงาเติบโตได้ดียิ่งขึ้นโดยปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางมายังพังงามีความคล้ายคลึงกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าภูเก็ตอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ซึ่งถือเป็นช่วงกรีนซีซั่นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพังงาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยุโรป ส่วนอีกประเด็นที่ภาคเอกชนเสนอขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณา เป็นวาระเร่งด่วนคือ การกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับที่ภาคเอกชนในภูเก็ตเสนอโดยเฉพาะการผ่อนปรนเรื่องวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวในบางประเทศให้สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ง่ายและสะดวกขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจีนอินเดียรวมถึงการขยายวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจากบางประเทศเพื่อให้พำนักอยู่ในไทยได้นานขึ้น  และเสนอแนวคิดเขตเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ซึ่งที่จังหวัดพังงามีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติและคนไทยมาเที่ยวในแต่ละปีจำนวนมาก การผลักดันให้จังหวัดฝั่งอันดามันมีการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเขตเศรษฐกิจฯ ด้านการท่องเที่ยวจะทำให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วถึง สำหรับปัจจุบันจังหวัดพังงามีโรงแรมที่พักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้รวมทั้งสิ้นกว่า 18,000 ห้องโดยปัจจุบันมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 40

นายเศรษฐา ทวีสิน ระบุว่าพังงาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ที่นั่งส.สต่อเนื่องกันมานานแล้ว อย่างไรก็ตามการเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่า พังงาถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญไม่แพ้ภูเก็ตและหากพังงาภูเก็ตกระบี่ระนองสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถึงกันได้ จับมือกันอย่างเหนียวแน่น จะทำให้เพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจะต้องมองถึงเรื่องการเตรียมพร้อมบุคลากรและแรงงานให้เพียงพอรับกับการเติบโตทางการท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือคุณภาพแรงงานซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญ และมีความจำเป็น ต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภูมิภาคนี้

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังพูดถึงประเด็น การเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะเรื่องของการยกเว้นวีซ่าให้กับตลาดนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียรวมถึง รัสเซียซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ โดยตลาดท่องเที่ยวของภูเก็ตและพังงามีความคล้ายคลึงกัน เช่นเดียวกับการขยายสนามบินภูเก็ตที่จะสร้างในพื้นที่จังหวัดพังงา

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา