นายชินชาต เตชะอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ จำกัด (ประเทศไทย) พร้อมด้วย น.ส.ฐิติมา เกียรติกมลชัย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นำพนักงาน  150 คน จัดกิจกรรม ปลูกไผ่หนามสร้างรั้วกำแพงป้องกันสัตว์ป่าออกนอกแนวเขตอุทยานฯ และเสริมธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ บริเวณ ริมถนนกันไฟแนวเขต หน่วยพิทักษ์ ชญ.1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช่วง หมู่บ้านโต่งโต้น หมู่ 11 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี นายพีรวัฒน์ คำล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยป้องกันไฟป่าเขาใหญ่ , นางสาว อะมะรา ธรรมแพทย์ ประธานโครงการ ไผ่หนามอำเภอปากช่อง  เจ้าหน้าที่ ป้องกันไฟป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรม  ตามวัตถุประสงค์ เมื่อต้นไผ่เติบโตจะเป็นอาหารกับสัตว์ป่า และเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อธรรมชาติผืนป่าเขาใหญ่    

น.ส.ฐิติมา เกียรติกมลชัย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ จำกัด ( ประเทศไทย ) ได้มอบชุดอุปกรณ์ เป้สนาม ไฟฉาย และอุปกรณ์การดับไฟป่า ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันไฟป่า เพื่อน้ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  โดยกล่าวว่า มีความรักต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผืนป่าให้กับพื้นที่ อุทยานฯเขาใหญ่ จึงเห็นว่าการปลูกไผ่หนามถือเป็นไม้ตามธรรมชาติ เมื่อต้นไผ่เติบโตแล้ว คงจะเป็นรั้วกำแพงป้องก้นสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อุทยานฯ และใบไผ่หน่อไผ่ ยังสามารถเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่าได้ดี ถือเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎคม  ที่ผ่านมาก็นำพนักงานมาทำกิจกรรมปลูกไผ่ บริเวณถนนแนวเขตพื้นที่ หน่วย ขญ.3 ตะเคียนงาม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง ระยะ 300 เมตร และกลับมาทำกิจกรรมนี้อีกในวันนี้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและธรรมชาติผืนป่า          

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง