ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายธันย์ปวัฒน์  ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภออุ้มผาง  , นายสุรเดช ตระกองรัตนกุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านแปโดทะ หมู่ที่ 2 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน .และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมบวชป่า เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดมาตัดต้นไม้ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่กับหมู่บ้านสืบต่อไป ณ ป่าชุมชนบ้านแปโดทะ หมู่ที่ 2 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก