บริเวณหน้าอาคาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านศูนย์กลาง ม.3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เวลา (14:13 น.) พันเอก ณัฏฐาภูมิ  นิกร  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25  เป็นประธานพิธี มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566

เนื่องจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์มี นโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย มอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  25  ได้จัดสรรทุนการศึกษา โดยคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับทุน มีนักเรียนที่เข้าเกณฑ์เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 14 ทุน  สร้างความปราบปลื้มยินดีแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก :

ภาพ-ข่าว พันธลภ  แสงทอง/ นิวัฒน์ บุญวาส นพค.25