บรรยากาศการกลับมาเดินรถไฟที่สถานีรถไฟสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นไปอย่างคึกคักหลังจากที่มีการหยุดเดินรถไปเมื่อ 3 ปีก่อนด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทางการรถไฟต้องหยุดเดินรถไฟขบวน 3/4 กรุงเทพ-สวรรคโลก-กรุงเทพ โดยวิ่งขบวนสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ล่าสุดทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนรถกลับมาวิ่งอีกครั้งในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โดยขบวนรถท้องถิ่นที่ 405/406 ศิลาอาสน์-สวรรคโลก-ศิลาอาสน์ ทำให้ชาวบ้านอำเภอสวรรคโลก รวมทั้งอำเภอใกล้เคียงต่างรู้สึกดีใจที่มีรถไฟกลับมาวิ่งอีกครั้ง ต่างจูงลูกจูงหลานมามาทั้งครอบครัว บ้างก็ใส่ชุดย้อนยุค กลับไปในสมัยรัชกาลที่ 5  มาซื้อตัวรถไฟ เว็คอินสถานีรถไฟสวรรคโลก ก่อนที่จะขึ้นรถไฟ สาย ศิลาอาสน์-สวรรคโลก-ศิลาอาสน์  เพื่อย้อนถึงความหลังในบรรยากาศนั่งรถไฟ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในอดีต

ด้านนายสมชาย เดือนเพ็ญ ปราชญ์ชาวบ้านด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กล่าวว่าสถานีรถไฟสวรรคโลกเป็นมรดกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งมีปู่ทวดของเจ้าจอมมารดาชุ่ม แม่ของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เป็นหลวงคลังของเมืองสวรรคโลก นับเป็นมรดกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ของราชวงศ์จักรี ที่พระราชทานมาให้สวรรคโลกโดยเฉพาะ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยจะมีเพียง 2 อำเภอเท่านั้นที่มีสถานีรถไฟคือที่ สถานีสวรรคโลก อ.สวรรคโลก และ สถานีคลองมะพลับ อ.ศรีนคร   โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริให้ สร้างทางรถไฟผ่าน จังหวัดสวรรคโลกในสมัยนั้น เพื่อการเดินทางและระบบขนส่งที่รวดเร็วขึ้น ทำให้ชาวบ้านจาก ต.นครเดิฐ จะได้มาขึ้นรถไฟที่สถานีคลองมะพลับ อ.ศรีนคร ส่วนที่สถานีสวรรคโลก ชาวบ้านในจังหวัดสุโขทัย และชาวบ้านจากจังหวัดตาก ในสมัยนั้น ได้มาขึ้นรถไฟที่สวรรคโลก ซึ่งนี้คือความภาคภูมิใจและขวัญเมืองของชาวสวรรคโลก ได้กลับคืนมา ซึ่งวันแรกที่มีการเปิดใช้สถานีรถไฟสวรรคโลก คือวันที่ 15 สิงหาคม 2452 เปิดใช้มาจนถึงปัจจุบันรวมอายุของสถานีรถไฟสวรรคโลก 114 ปี ซึ่งเป็นมรดกที่ชาวสวรรคโลกภาคภูมิใจ

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย