ผู้สื่อข่าวได้ติดตามสถานการ หลังจากเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 66 เวลา 18.00 นได้เกิดพายุฝน  ถล่มในพื้นที่จังหวัดพะเยากว่า 1 ชั่วโมงทำให้บ้านเรือนและ ถนนได้รับ ความเสียหายที่เกิดจาก น้ำฝนระบายไม่ทัน โดยวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่เทศบาล เมืองพะเยาได้ เข้าทำการช่วยเหลือ และเก็บกวาดขยะ ในเขตพื้นที่ ตำบลเวียง และยังคงมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนชาวบ้าน

ซึ่งตอนนี้ได้เร่งสูบระบายน้ำออกแล้ว สำหรับพายุที่ทำให้ฝนตกมา หลายชั่วโมงทำให้น้ำก๊วานพะเยาเพิ่มปริมาณ ขึ้นจากเดิมระดับจาก 389.33 น้ำ 3.703  ล้าน ขึ้นเป็น 389.47 เป็น 4.936 ล้าน เพิ่มขึ้น 1.233 ล้าน

สำหรับพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันนี้สภาพอากาศยังคงปกคลุมไปด้วย เมฆฝนและน้ำภายในกว๊านพะเยา ได้เพิ่มปริมาณ และน้ำยังคงทยอยไมหลเข้ามาเพิ่มปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าถ้ามีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง น้ำกว๊านพะเยา จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น และ จะทำให้ กว๊านพะเยามีปริมาณเพิ่มเต็มตามจำนวนกักเก็บ

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา