ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้ร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาน้ำประปามีสีขุ่นและกลิ่นเหม็นจากผลกระทบการขยายท่อประปาจาก 800 มิลลิเมตร เป็น 1,200 มิลลิเมตร โดยมี นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ4) การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ , นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 , นายทวีศักดิ์ ทองคำแก้ว ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 , ว่าที่ร้อยตรีรัชเศรษฐ์ ไกรฤกษ์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2  (รักษาการแทนหัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์) ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตได้รับผลกระทบจากการดำเนินการประสานท่อขนาด 1,200 มิลลิเมตร ในโครงการปรับปรุงเส้นท่อขนาด 1,200 มม. ทำให้น้ำประปามีสีขุ่นจากตะกอนตกค้างและบางส่วนมีกลิ่นเหม็นมานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว ทางด้านเทศบาลนครรังสิตได้น้ำรถน้ำบริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนการประปาส่วนภูมิภาคได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน เบื้อนต้นคุณภาพของน้ำกลับมาใกล้เคียงปกติแล้ว

ด้าน นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ4) การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กล่าวว่า ผมเป็นตัวแทนการประปาส่วนภูมิภาคต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการของโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค เป็นท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ 1,200 มิลลิเมตร ความยาว 10 กิโลเมตร เนื่องจากการประปาฯต้องประสวนท่อเดิมและท่อใหม่กว่า 20 จุด จึงส่งผลกระทบจากการจ่ายน้ำและคุณภาพน้ำที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมท่อหลายจุด ทางการประปาฯจะพยายามดูแลและเอาใจใส่ทุกท่านตลอดไป หลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปติดตามรวมถึงการเยียวยาเข้ามาประกอบด้วย

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเทศบาลนครรังสิตที่น้ำประปามีสีขุ่นและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นประมาณสัปดาห์กว่า ๆ เนื่องจากการขยายท่อน้ำประปาเพื่อเพิ่มแรงดัน เมื่อมีการเปลี่ยนท่อแล้วก็ทำให้ภายในท่อยังมีตะกอนปนออกมากับน้ำที่ประชาชนใช้ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการล้างตะกอนออกไป วันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าฯการประปาส่วนภูมิภาคฯ และเจ้าหน้าที่ของการประปาที่มาร่วมหารือกันที่เทศบาลนครรังสิต ที่ผ่านมาการประปาก็ประสานและร่วมลงพื้นที่กับผมตลอด จากสถานการณืที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่ได้ส่งน้ำไปช่วยเหลือในพื้นที่ และพบว่าคุณภาพน้ำในพื้นที่เริ่มกลับมาดีขึ้น คุณภาพของน้ำสามารถอุปโภคได้ แต่บริโภคยังไม่ได้ ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ คงใช้ระยะเวลาอีกไม่นาน ที่คุณภาพของน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติ และการประปาฯก็พร้อมจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ หากประชาชนยังพบปัญหาสามารถแจ้งมาที่เทศบาลนครรังสิต สท. หรือ สจ. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เราและการประปาฯพร้อมที่จะช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี