นายเจ ริญ อาจประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะ นำ นายสินชัย พึ่งตำบล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายปิ่นพงษ์ คงชนะ นักวิชาการฝนหลวง ชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่และอาสาฝนหลวง เข้าดูพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ สวนทุเรียน บ้านบางกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะโดยมี นายสุรพศ สุวรรณรักษา ผู้ใหญ่บ้านบางกลอย และสมาชิกกลุ่มทุเรียนให้การต้อนรับ พาเข้าดูพื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา และได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดชุมพรทำให้สามารถตัดทุเรียนได้ ในภาพรวมประมาณ 700 ตัน

หลังจากนั้น ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ได้นำคณะเดินทางไปที่บ้าน เมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย โดยมีนายประมวล รัตน ผู้ใหญ่บ้านเหมืองทอง น.ส. สายสุดา อินทรมณีรองนายก อบต.สลุย และเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ร่วม ให้ข้อมูลในวงเสวนา ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ที่มีต้นทุเรียน ตายเสียหายไป จำนวนมาก โดยได้รับการช่วยเหลือจาก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้ต้นทุเรียนฟื้น และสามารถ เก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนได้ บางส่วน ถึงแม้ผลผลิต จะมีปริมาณลดลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยผู้ใหญ่บ้าน เหมืองทองได้กล่าวขอบคุณศูนย์บริการฝนหลวง ที่ ให้การช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกร ทำให้ ต้นทุเรียนรอดตายได้ในปีนี้อย่างไรก็ดียังขอให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงดำเนินงานต่อไปเนื่องจาก เกรงว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเกิดปัญหา เอลนีโญ จะเกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายเดือน ทั้งนี้น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ยังไม่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

โดยทีมฝนหลวงจะเพิ่มเครื่องบินเข้ามาประจำการที่สนามบินหัวหินเพิ่มขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเพิ่มเที่ยวบินในการทำฝนหลวงจังหวัดชุมพร และ จะลงเติมสารฝนหลวง ที่สนามบินชุมพร เพื่อขึ้นทำฝนหลวงในเที่ยวที่บินกลับหัวหิน โดยทีมฝนหลวงจะเพิ่มเครื่องบินเข้ามาประจำการที่สนามบินหัวหินเพิ่มขึ้นในวันที่ 7 ก.ค.นี้ เพื่อเพิ่มเที่ยวบินในการทำฝนหลวงจังหวัดชุมพร และ จะลงเติมสารฝนหลวง ที่สนามบินชุมพร เพื่อขึ้นทำฝนหลวงในเที่ยวที่บินกลับหัวหินด้วย//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร