หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กองกำลังนเรศวร จัด รถยนต์บรรทุกน้ำ  สนับสนุนให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ต๊อบเหนือ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ใช้ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร ซึ่งสามารถช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครู และนักเรียนได้เป็นอย่างดี