พลตรี  ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 รวมกับคณะครูของ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย