3เฒ่าเล่าความ ได้ถอดบทเรียนมาจากหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกอีกเล่มนึง ชื่อ Sapiens a Brief History of Humankind ของ Yuval Noah Harari นักเขียน นักประวัติศาสตร์ ชาวอิสราเอล