ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านสองแควใต้ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน

 เพื่อมาศึกษาแหล่งความรู้เชิงประวัติศาสตร์ของชาติไทย และจังหวัดลำปาง รวมทั้งสอดแทรกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ พระบรมราชวงศ์จักรี ทั้ง 2 พระองค์ ที่ทรงเยี่ยมเยือนประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และจังหวัดลำปาง คือ รัชกาลที่ 7 และ รัชกาลที่ 9 โดยใช้พลับพลาบ้านป่องนัก เป็นที่ประทับแรม ณ.บ้านป่องนัก ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง