นายวีระเชษฐ์ บุพโก หัวหน้าเขตอนุรักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ และชมรมเพราะกล้าศูนย์ไม้ใหญ่  ร่วมกันนำน้ำใสถังใหญ่ 200 ลิตร  ขึ้นรถยนต์ 6 ล้อ บรรทุกน้ำขับตระเวนเติมน้ำตามหลุมให้สัตว์ต่างๆ รอบเขาฆ้องชัย  และเขาต่างๆ โดยใช้ถังน้ำพลาสติกสะพายหลังขึ้นรถรรบทุก นำน้ำไปใสในหลุมวงคอนกรีต จำนวน 30 จุด ตามสถานเทือกเขาต่างๆ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน โดยมีเทือกเขาฆ้องชัย เทือกเขาปลาร้าสถานที่โบราณสถาน  เทือกเขาห้วยโศก หรือหุบป่าตาดสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสัตว์ต่างๆ เช่นเลียงผา ลิง นกต่าง อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งเทือกเขาลูกไหนที่มีลำคลองน้ำไหลผ่าน สัตว์ก็จะลมมากินน้ำในคลอง อย่างเช่นตัวเลียงผา โดยช่วงกลางคืนจะเดินข้ามถนนและทุ่งนามากินในคลอง

นายวีระเชษฐ์ บุพโก หัวหน้าเขตอนุรักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน  กล่าวว่า สืบเนื่องจากสภาพป่าเขาในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำประทุน นั้น ได้เกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก แหล่งน้ำในลำธารธรรมชาติได้แห้งขอดหมดแล้ว  รวมทั้งแหล่งน้ำตามอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ป่าและยอดเขา ซึ่งทั้งคน และสัตว์ป่าขณะนี้ได้ใช้ร่วมกันก็แห้งขอดหมด  และหลงเหลือน้ำในปริมาณที่น้อย ทำให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์เขตสัตว์ป่าถ้ำประทุนต้องนำน้ำบรรทุกมาให้สัตว์ต่างที่อาศัยอยู่ โดยนำน้ำมาเติมอาทิตย์ละครั้ง ตามวงรอบก่อนที่ จะมีฝนตกลงมาดังกล่าว แต่สภาพปัจจุบันอากาศร้อนจัด เจ้าหน้าที่จึงได้เพิ่มวงรอบในการเติมน้ำให้แก่สัตว์มากขึ้น  เนื่องจากทุกพื้นที่น้ำได้แห้งขอดหมดทุกที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน  จึงเร่งเติมน้ำแก้แล้งให้สัตว์ป่า เลียงผา หมีควาย เม่น แมวดาว หมาจิ้งจอก ลิง ออกมากินน้ำเพียบ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูน สูงชัน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์และคุ้มครองไว้ ที่ขณะนี้มีเลียงผาอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30 ตัว

แต่ในขณะนี้ พบว่าพื้นที่เริ่มมีความแห้งแล้ง เพราะเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จึงได้จัดสร้างพื้นที่จุดให้น้ำแก่สัตว์ป่า เพื่อให้สัตว์ป่าได้มีน้ำกินประทังชีวิต และช่วยแก้ไขปัญหาไม่ให้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

โดยได้ดำเนินการเติมน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่เดิม และได้จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยการใช้วงบ่อซิเมนต์ฝังไว้ให้เสมอผิวดิน และใช้หินในพื้นที่มาวางตกแต่งเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าขนาดเล็กถูกขังอยู่ในวงบ่อ โดยวางตกแต่งให้สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ขณะนี้มีแหล่งน้ำขนาดเล็กที่สร้างเสริมขึ้นนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 จุด แต่ละจุดบรรจุน้ำได้ประมาณ 150 ถึง 200 ลิตร เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้กำหนดแผนจะนำน้ำไปเติมทุก 7 วัน ในปีงบประมาณ 2564 นี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ เดือนธ.ค. 63 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

“ผลการดำเนินการ พบว่า มีเลียงผาและสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น หมีควาย เม่น แมวดาว หมาจิ้งจอก ลิง ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่ทำไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สังเกตได้จาก การพบร่องรอยเท้าและมูลของสัตว์ป่า และภาพที่จากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในพื้นที่”

@thaireference

อุทัยธานี แล้ง.ร้อนจัด จนท.อนุรักษ์ พร้อมชมรม เร่งเติมน้ำตามหลุมให้สัตว์ป่ารอบเขตห้ามล่าสัตว์ถ้ำประทุน

♬ original sound - thaireference - thaireference

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล .สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี