ว่าที่ร้อยตรีณณรงค์โรจนะโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานนี้เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพของดีจังหวัดพะเยาภายในบริเวณสวนลิ้นจี่ตำบลเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ที่จะออกผลผลิตในช่วงเดือนเมษายน เป็นต้นไป สำหรับลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่มากที่สุดในจังหวัดพะเยา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ ๙,๖๓๑ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร ผู้ปลูกลิ้นจี่ จำนวน ๓,๕๗๙ ครัวเรือน ปริมาณผลผลิตคาดการณ์ จำนวน ๓,๔๒๔ ตัน

 ลิ้นจี่พันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดและเป็นผลผลิตขึ้นชื่อ ได้แก่ พันธุ์ฮงฮวย ซึ่งมีมากกว่า 95 % ส่วนที่เหลืออีก 10 % เป็นพันธุ์อื่นๆ เช่น นครพนม 1 กะโหลกใบขิง โอวเฮียะ ค่อม จักรพรรดิ และกิมเจง  ซึ่งผลผลิตลิ้นจี่เริ่มออกสู่ตลาด ตั้งแต่ กลางเดือนเมษายน – ต้นเดือนมิถุนายน 2566โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2566  ลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ มีลักษณะ เด่นแตกต่างไปจากสิ้นจี่จากแหล่งผลิตอื่นในภาคเหนือ คือ มีลักษณะเปลือกบางสีแดง หนามสั้นและห่าง เนื้อแห้ง กรอบสีขาวขุ่น ไม่แฉะน้ำ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอมตามอัตลักษณ์ลิ้นจี่แม่ใจ” ไหล่ยก อกตั้ง หนามหา ก้นป่าน”

ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมโครงการยกระดับคุณภาพลิ้นจี่ โดยลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ปลอดสารเคมี  และมีคุณภาพ โดยมีหน่วยงาน เกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัด อำเภอแม่ใจสหกรณ์จังหวัดไปรษณีย์จังหวัด ได้ร่วมกันเตรียมผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ท้องตลาด ที่จะถึงนี้ โดยลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้ง  เท่านั้นสำหรับพื้นที่อำเภอแม่ใจหากผู้ต้องการสนใจสามารถสั่งจองซื้อได้ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา

ภาพ-ข่าว ปํณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา