พลตรี  อาสาฬหะ  พูลสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 /หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดตาก พร้อมด้วย พันเอก  สาธิต  ไวยนนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) และ นางสาว สมจิตร  น่วมนวล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดตาก, ชุดแพทย์โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ และ  กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก และครอบครัว  ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 /หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดตาก ได้มอบเงินช่วยเหลือพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค  และตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 2 ราย

1. พลทหาร สุดใจ  เอมอยู่  อายุ 64 ปี  มีอาการเจ็บป่วย และเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 7 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากและ

2. พลฯ ภาณุวัตน์  บุญทิม อายุ 58 ปี อาการเจ็บป่วย และเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว   ณ บ้านเลขที่ 115/2 หมู่ 1 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก