3เฒ่าเล่าความ ครั้งนี้จะพาไปดู การแข่งขันประกอบรถ EV ที่จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา มาร่วมแข่งขันกัน โดยที่เด็กๆเหล่านี้ถือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ในอนาคตข้างหน้า จะมีส่วนช่วยพัฒนารถ EV สัญชาติไทยก็เป็นได้