นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนทุนในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจำปี 2566 จำนวน 36 ชุด

เพื่อมอบให้กับนักเรียนในวันลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนฯ ระหว่างวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายนันท์ สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา