ที่ศูนย์บริการคนพิการบุคลออทิสติก ตำบลเหล อำเภอกะปง นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน “แบ่งปันเพื่อน้อง อิ่มท้องสุขใจ” โดยมีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายธรรมเนียม บำรุง นายอำเภอกะปง นายกัมปนาท มหันต์ ประธานศูนย์บริการคนพิการฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา  ผู้นำท้องถิ่นท้องที่  ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และเด็กๆ ร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้นำชุดเครื่องเขียน ของขวัญชุดของขวัญปีใหม่ ขนม มามอบให้กับเด็กๆ เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้ม อีกทั้งยังมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนและสิ่งของสนับสนุนให้กับศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกด้วย

ต่อมาได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์  AVAUTIS ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ บ่อเลี้ยงปลา การปลูกพืชไร่ พืชผักโตเร็วชนิดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วยังเป็นพื้นที่เรียนรู้การทำงานเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้เด็กๆ หัดเรียนรู้การดำรงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งแบ่งไว้รับประทาน ส่วนหนึ่งก็นำไปจำหน่าย นำรายได้มาใช้ปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฯให้มีความพร้อมทั้งด้านที่อยู่อาศัย ที่กิน ที่ฝึก เป็นสถานที่เรียนรู้และพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพต่อไป

นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้จัดโครงการเลี้ยงอาหาร “แบ่งปันเพื่อน้อง อิ่มท้องสุขใจ” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เติบโตเป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคต ที่สำคัญกิจกรรมในวันนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของขวัญให้กับเด็ก และมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติก ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุน เด็กพิเศษและเด็กทุกกลุ่ม เพื่อเป็นกำลังใจ สร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงความสำคัญและความสามารถของเด็กๆเหล่านี้

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา