หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน เข้าเยี่ยมเยือน สอบถามความเป็นอยู่ พร้อมทั้งนำผ้าห่มกันหนาว สิ่งของอุปโภค บริโภค ไปมอบให้กับวีรบุรุษผู้กล้าหาญ ทหารผ่านศึก เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ระลึกถึงคุณงาม ความดี และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ท่าน  

1. พลทหาร ปกรณ์ ไชยวรรณ อายุ 60 ปี    2. จ่าสิบเอก ชยากร สิทธิธัญกิจ อายุ 65 ปี    ซึ่งทั้ง 2 ท่าน มีความรู้สึกยินดีและขอบคุณกองทัพบก ที่มีความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของ อดีตกำลังพลเป็นอย่างดี