3เฒ่าเล่าความ พูด ว่าสถานะการณ์ต่างๆ ในปี 2565 เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อดูว่าในปี 2566 สถานะการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น หรือแย่ลง แค่ไหน