3เฒ่าเล่าความ ต้อนรับต้นปี กับข้อคิดดีๆจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจรีไซเคิลขยะ ธุรกิจรีไซเคิลขยะทั้งในอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ต้นแบบ BCG Model