ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม.ประธานสภาวิทยาเขตแพร่ เปิดป้ายอาคารหอพักนิสิต “สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงกรมมหาเถร)” ณ หอประชุมพอินทราชทิศโกศัยนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ และปลูกต้นพระเจ้า 5 พระองค์ โดยมีพระราชเขมากร.รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เจ้าคณะจ.แพร่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสงฆ์ แขกผู้มีเกียรติ ถวายการต้อนรับ และชมนิทรรศการคณะสงฆ์และมจร.แพร่ 

ในส่วนของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ จังหวัดแพร่ มีพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ถวายรายงานสรุป และชมการแสดง “ฟ้อนเมืองแพร่” ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ จากนั้น พระราชเขมากร.รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ นางนิติยา พงษ์พานิช  รองผู้ว่าราชการจ.เเพร่  นายสุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายเครื่องสักการะ พระราชเขมากร.รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ ถวายรายงาน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสภาวิทยาเขตแพร่ ให้โอวาท และเปิดงานครบ 36 ปี มจร วิทยาเขตแพร่ และมอบโล่เกียรติคุณ และเข็มวิทยาเขตแพร่ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์มหาวิทยาลัยด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่