ที่ห้องประชุมไทยพวน 1 อาคารป้องกันและบรรเสาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดต่างๆ และพิธีกร เพื่อซักซ้อมแนวทางการตัดสินการประกวด การปฏิบัติงาน และการประสานงาน ในงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2566 ในที่ประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจาก แม่ครูลำดวน สุวรรณภูคำ และคุณครูกวีวัธน์ เมฆแสน จากโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สาธิตการฟ้อนแอ่นให้ได้รับชม ซึ่งทั้งสองท่านได้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฟ้อนแอ่นในงานนนี้ด้วย

สำหรับกำหนดการจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2566 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2466 (วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3) เวลา 09.00 น.  – การแสดงนิทรรศการวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชาวไทยพวนของชุมชน สถานที่ – ซุ้มชุมชน – กิจกรรมสาธิต/ถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมไทยพวน ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่