เอ็นดูกันเต๊อะ รณรงค์หยุดเผา หยุดควัน หยุด PM 2.5 ขอคืนอากาศดี ๆ เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน  โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3