นายสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขารัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำผู้สมัครจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมรับฟัง นโยบายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือ 16 จังหวัดของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ด้วยการกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวเหนือ พร้อมระบุว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่าน พรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งและเกิดขึ้นมาได้นั้น เพราะมีพี่น้องประชาชนคนเหนือและผู้แทนราษฎรภาคเหนือเป็นพลังสำคัญ

จุรินทร์ บอกว่าชาวเหนือมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ตลอดมา ไม่เคยทิ้งพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทิ้งคนเหนือเช่นกัน สำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เชื่อว่า พรรคประชาธิปัตย์จะได้รับการต้อนรับจากคนเหนืออย่างแน่นอน พรรคมีนโยบาย เหนือเชื่อมโลก หากภาคเหนือสามารถเชื่อมโลกได้จะทำให้พี่น้องชาวเหนือรวยขึ้น สามารถเดินหน้าสร้างเงินให้กับคนเหนือได้มากขึ้น และการที่ภาคเหนือจะสามารถเชื่อมโลกได้นั้น จะเป็นประกอบไปด้วย เชื่อมด้วยการคมนาคม เชื่อมด้วยการท่องเที่ยวเชื่อมด้วยการส่งออก ส่งสินค้าออกไปขายให้กับต่างประเทศเชื่อมด้วยการค้าชายแดน เพื่อให้การส่งออกสินค้าได้ง่ายขึ้น เชื่อมด้วยภาษาอังกฤษ โดยการนำเอาอัตลักษณ์ของคนเหนือ นำเสนอให้กับชาวโลก

นอกจากนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังมียุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เป็นยุทธศาสตร์ที่นำพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้ ทำให้ประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีก่าวและยั่งยืนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่