พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก รัตนสิทธิ์ แจ่มรัตนกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจเยี่ยมการฝึก  และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 3 (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พันโท กิติพงษ์  มั่นเขตวิทย์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37  และอาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และชุดครูฝึก ให้การต้อนรับ ณ  พื้นที่ฝึก สวนสาธารณะหนองช้างคต  ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ส่วน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ผลัดที่ 3 (หญิง) เข้ารับการฝึก จำนวน 129 นาย ณ สวนสาธารณะหนองช้างคต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองช้างคต จากนั้นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 3 (หญิง) ทดสอบกำลังใจ การใช้เชือกข้ามลำน้ำและร่วมพิธีปิดการฝึก โดยมี พันเอก รัตนสิทธิ์ แจ่มรัตนกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37  เป็นประธาน

การปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดการฝึก