นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายเขมกร พลโยธา ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองฯ อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.อุดรธานี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ตัวแทนศิษย์เก่าฯ นายสุพิณ ภูโคกสูง ประธานชมรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดอุดรธานี และนางศรีวรรณ เหรียญเจริญ อดีตผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่ง “85 ปี UDVC RUN 2023 อาชีวะอุดร” โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรับฟัง ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า งาน “85 ปี UDVC RUN 2023 อาชีวะอุดร” นี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของวิทยาลัย โดยงานจัดโดนมีวัตถุประสงค์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างระหว่างคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่า และส่งเสริมให้เด็กเยาวชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดนการเดินวิ่ง และเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมสร้างสรรค์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยกิจกรรมวิ่งเปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566 นี้ และจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมวิ่ง “85 ปี UDVC RUN 2023 อาชีวะอุดร”  แบ่งประเภทรับสมัครออกเป็น 3 ระยะ ฟันรัน 6 กม. 400 บาท ซูเปอร์มินิมาราธอน 12 กม. 550 บาท วีไอพี (วิ่งได้ทุกระยะ) – 1,000 บาท รางวัล ฟันรัน 6 กม. (ถ้วยรางวัล) Overall 1 – 10 คนแรก (แยก ชาย/หญิง) ซูเปอร์มินิมาราธอน 12 กม. Overall 1 รางวัล (แยก ชาย/หญิง) รับถ้วยรางวัลและเงินสด 2,000 บาท (ถ้วยรางวัล) กลุ่มอายุ อันดับที่ 1 – 7 รุ่นอายุ Male (ชาย) / Female (หญิง) รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี รุ่นอายุ 20 – 29 ปี รุ่นอายุ 30 – 39 ปี รุ่นอายุ 40 – 49 ปี รุ่นอายุ 50 – 59 ปี รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ถ้วยรางวัล) ผู้สมัครวีไอพี วิ่งได้ทุกระยะรับถ้วยและเหรียญรางวัลทุกคนรางวัล แฟนซีรันนิ่ง โล่รางวัล 5 รางวัล ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เพจเฟสบุ๊ค 85 ปี UDVC RUN 2023 อาชีวะอุดร