นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสมีพระธิการอนุพงษ์  อัตถะกะโร(คูบาโน)เจ้าอาวาสวัดทิพยาราม  บ้านคำน้อย  ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญเปประธานฝ่ายสงฆ์นายชะนะโชค  แหวนทองคำ ผู้ประสานงานแบะเรขานุการวัดทิพยาราม(ธ),พบ.ท. จรูญอำภา,อ.ดร.สุภาวดี   พันธุมาศ,และนางสาว  ธัญย์จิรา   โชติวัฒนะนนท์  มาร่วมงานในพิธีเททองหล่อหัวใจอวค์หลวงปู่แสง จันดะโชโต(ญาณวโร)อีกด้วย

ทางด้านนายชนะโชค  แหวนทองคำ อดีตพระมหาโชค  มหาวโร เลขานุการและผู้ดูแลการก่อสร้างหลวงปู่แสงฯวัดทิพยาราม กล่าวว่าวันนี้เป็นวันมงคลอย่างยิ่งตรงกับวันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ 2566 มีชาวพุทธเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาร่วมทำบุญร่วมกับชาวพุทธคนอีสานโดยเฉพาะชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาร่วม ในพิธีเททองหล่อหัวใจองค์หลวงปู่แสง  จันดะโชโต(ญาณวโร)ในวันนี้ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ที่วัดทิพยารามบ้านคำน้อย   ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญจะได้ทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศเดินทางมาปฎิบัติธรรมได้   และในวันนี้มีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ที่ได้นับเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ และเป็นวันจะได้เริ่มก่อสร้างฐานหลวงปู่และก็เททองหล่อหัวใจหลวงปู่แสงเป็นอันดับแรกขึ้นและจะก่อสร้างไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง วันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง   ที่ได้เททองหล่อหัวใจของหลวงปู่แสงฯของเราและมีประชาชนเป็นจำนวนมากนับกว่าพันคน  ที่ได้หลั่งไหลกันมาร่วมงานในวันนี้ ชึ่งพิธีเททองหล่อหัวใจ”หลวงปู่แสง จันดะโชโต(ญาญวโร)นี้นับว่าเป็นสิริมงคล และรับขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 อีกด้วย เป็นศิริมงคลให้กับตเนเองและตลอดทั้วคร้ยครอบ ซึ่งจุดๆนี้เองจะได้ก่อตั้งเป็นศูนย์อบรมปฎิบัติธรรมขององค์หลวงปู่แสงจันดะโชโต  และยังจะเป็นลานแสดงศิลปะวัฒนธรรม ของชาวไทยทั่วทั้งประเทศไทยเราสืบไป ชั่วลูกชั่วหลานครับผม/

ภาพ-ข่าว/ทิพกร  หวานอ่อน  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ   รายงาน