ที่บริเวณสนามโรงเรียนอำนาจเจริญ นายชนาส  ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 โดยมีนางจินตนา  ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครู-อาจารย์ และพ่อแม่ผู้ปกครองนำลูกหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็กในวันนี้

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่เด็ก  โดยในปีนี้นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า  “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”.  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีเด่นที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมทั้งเด็กที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจากนั้นได้เดินเยี่ยมบูทกิจกรรมและมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆที่มาร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย และมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การละเล่นเกมส์  การตอบปัญหาชิงรางวัลของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และบริษัทห้างร้าน เพื่อส่งมอบความสุข สร้างความฝัน แรงบันดาลใจให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รื่นเริง สนุกสนาน พร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความสามารถที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งได้จัดการแสดงของชมรม To Be Number One  การเปิดเวทีให้เด็กๆนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ เช่นการแสดงเต้นประกอบเพลง ร้องเพลง เป็นต้น   ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็กๆและผู้ปกครองตลอดจนหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน และผู้ที่มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน/อำนาจเจริญ  รายงาน