ที่บริเวณตลาดรถไฟหนองคาย( สถานีรถไฟหนองคายเก่า) ริมฝังโขง อำเภอเมืองหนองคาย  ภาคประชาชนจังหวัดหนองคายร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคายและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  เปิดตัว “มิวเซียมติดล้อ” นิทรรศการเคลื่อนที่ชุด “เรียงความประเทศไทย”  พิพิธภัณฑ์มีชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ 5 ใบ  โดยมีนายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธี,นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย,นางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีความสำคัญต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสวงหาความรู้ รู้จักวิถีไทย รู้จักรากเหง้าตั้งแต่อดีตกาลจนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน สร้างแรงบันดาลใจ จนสามารถนำอดีตมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต จนเกินเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยผลักดันเรื่องเศรษฐกิจเมืองให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

นางจิรนันท์  สกุลตั้งไพศาล กล่าวว่า “มิวเซียมติดล้อ” นิทรรศการเคลื่อนที่ชุด “เรียงความประเทศไทย”  พิพิธภัณฑ์มีชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์  ทั้ง 5 ใบนี้ อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ที่นำเสนอผ่านรูปแบบและเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ ด้วยการจัดแสดงทั้งวัตถุที่จับต้องได้ งานกราฟิก วิดีโอ เกม แอนิเมชัน และอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนาน กระชับ และง่ายต่อความเข้าใจของคนทุกเพศทุกวัย มิวเซียมติดล้อ เปิดให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-17.00 น. ที่ตลาดรถไฟหนองคาย (สถานีรถไฟเก่า หนองคาย) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป:

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง  -ปวีนา  จังหวัดหนองคาย