ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมี นายพิสิทธิ์  ทองเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ร่วมกับ นายวิชัย เสาสา ปลัดอำเภอประจำตำบลห้วยตึ๊กชู หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและมีการจับฉลากรางวัลให้กับเด็ก ๆ มีการแจกขนมและของเล่นต่างๆ จำนวนมาก มีประชาชนและเด็กๆในพื้นที่ตำบลห้วยตึ๊กชู มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก  

พ.อ.นิสิต สมานมิตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี ได้มอบหมายให้ ร.ต.ยุทธศาสตร์ สายืน หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ฉก.3 เป็นผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3  จัดชุด Army delivery ไปมอบขนมให้กับเด็กๆที่อยู่พื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย- กัมพูชา  ที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมที่ทางหน่วยงานราชการต่างๆจัดขึ้นได้ สร้างรอยยิ้ม และ ความประทับใจให้กับเด็กๆในพื้นที่ชายแดน ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ได้เป็นอย่างดียิ่ง/

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ