ที่บริเวณผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  มีลิงป่าเขาพระวิหารจำนวนมากไต่กิ่งไม้จากบริเวณใต้หน้าผามออีแดงความสูงประมาณ 150 เมตรเศษ ขึ้นมาที่บริเวณจุดชมวิวผามออีแดง   ซึ่งเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างไทย – กัมพูชาใกล้กับปราสาทพระวิหารของกัมพูชา เพื่อหาอาหารและมักจะคอยจ้องแย่งกระเป๋าจากนักท่องเที่ยว ที่กำลังเดินเที่ยวชมบริเวณผามออีแดง เนื่องจากลิงคิดว่าเป็นกระเป๋าที่ใส่อาหาร   เมื่อแย่งกระเป๋าจากนักท่องเที่ยวได้แล้ว เห็นว่าไม่ใช่อาหาร ลิงก็จะทิ้งกระเป่าลงไปใต้หน้าผามออีแดง  สร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมบริเวณผามออีแดงเป็นอย่างยิ่ง  ล่าสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสวัส  ลุนผง   หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้ขออนุญาต นายวีระชัย กำลังงาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  ขออนุญาตปฏิบัติการไต่หน้าผามออีแดง เพื่อลงไปค้นหาทรัพย์สิน ได้ทรัพย์สินจำนวนมากนำเอามาคืนให้กับนักท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลิงป่าเขาพระวิหารขึ้นมารบกวนแย่งกระเป๋าของนักท่องเที่ยวอีกต่อไป   นายวีระชัย กำลังงาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จึงได้สั่งการให้  นายสวัส  ลุนผง   หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และนายสหัสชัย  วงศ์คำลือ  พนักงานธุรการ ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จำนวน 4 คน   ซึ่งผ่านการฝึกซ้อมการไต่หน้าผาจาก นายสวัส  ลุนผง เรียบร้อยแล้ว  มาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่บริเวณหน้า  ผามออีแดง  เพื่อไม่ให้มีกิ่งไม้ต้นไม้ไว้ให้ลิงป่าไต่ขึ้นมาจากใต้หน้าผามออีแดงได้อีกต่อไป  โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวหน้าผามออีแดง  ซึ่งเป็นจุดที่มีลิงป่าไต่หน้าผามออีแดงขึ้นมาได้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำเอาเชือกมาผูกกับตัวเองเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ผลัดตกลงไป จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ไต่ลงไปบริเวณหน้าผามออีแดง เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้หน้าผามออีแดงจนเสร็จ เรียบร้อย 

นายสหัสชัย  วงศ์คำลือ  พนักงานธุรการ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เปิดเผยว่า  นายวีระชัย กำลังงาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  มีความห่วงใยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมหน้าผามออีแดง ดังนั้น จึงได้สั่งการให้ นายสวัส  ลุนผง   หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และตน ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จำนวน 4 คน   ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าผา    มออีแดง  เนื่องจากว่า มีลิงป่าเขาพระวิหารขึ้นมาจากใต้หน้าผามออีแดงจำนวนมากทุกวัน  ซึ่งลิงจะเข้าไปแย่งอาหารจากนักท่องเที่ยว  รวมทั้งแย่งดึงกระเป๋าของนักท่องเที่ยวเพราะคิดว่าเป็นอาหาร เมื่อไม่ใช่อาหารก็จะโยนทิ้งลงไปใต้หน้าผามออีแดง  การปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ จะทำให้ เป็นการเปิดวิวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของหน้าผามออีแดงได้อย่างกว้างขึ้นกว่าเดิม และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลิงป่าเขาพระวิหารไต่หน้าผาขึ้นมารบกวนแย่งกระเป๋าจากนักท่องเที่ยวได้อีกต่อไป

นายสวัส  ลุนผง   หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร กล่าวว่า ตนขอฝากถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวบริเวณผามออีแดงว่า ห้ามให้อาหารแก่ลิงอย่างเด็ดขาด  เพราะว่า ลิงป่ามีนิสัยค่อนข้างดุร้ายและซุกซน  ลิงอาจจะกัดทำร้ายและเข้ามาแย่งสิ่งของเพราะคิดว่าเป็นอาหารจากนักท่องเที่ยวได้   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และเจ้าหน้าที่อุทยานเขาพระวิหารทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีความห่วงใยนักท่องเที่ยว  พร้อมที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาท่องเที่ยวบริเวณผามออีแดงอย่างเต็มที่/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ