ที่ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมกำลังพลในการฝึกสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้แก่กำลังพล ภายในกองบัญชาการ      กองทัพภาคที่เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ชิด ได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และเสียชีวิตในกรณีฉุกเฉินให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง  โดยโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดชุดครูฝึกเข้าทำการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3