ภายใต้การอำนวยการของนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอตะกั่วป่า และ ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ ขันธะหัตถ์ ปลัดอาวุโสตะกั่วป่า สั่งการให้นายอนุรักษ์ พูลศักดิ์ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานจัดงานพิธีทำบุญลอยเรือสะเดาะเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2565 โดยมี นายสุริยะ สอนเสริม หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (ตะกั่วป่า-พังงา) นายประชาชม ทันงาม ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านบางสัก และชาวบ้าน ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่ทำสืบต่อกันมานานนับร้อยปีทุกวันขึ้นปีใหม่ ตามความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคล ชั่วร้ายออกไปจากตัวเอง และหมู่บ้าน จะสร้างความสงบสุขร่มเย็น โดยทางชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดสร้างเรือ ตกแต่งเรือ ก่อนทำพิธีสวดเรือ และทำพิธีลอยเรือในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

โดยลักษณะการประดับลวดลายตกแต่งเรือ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของปีนั้นๆพร้อมได้นิมนต์พระอาจารย์พระมานัส ปุญญภรโณ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์อภัยสมุทร ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง พร้อมพระภิกษุจำนวน 5 รูป ร่วมสวดมนต์เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากครอบครัวและหมู่บ้าน โดยจะนำข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ ธูปเทียน เศษเล็บ เศษผม และเศษผ้านุ่งห่มใส่ลงไปในเรือ ก่อนนำไปปล่อยลอยสู่ทะเลชายทะเลหาดบางสัก

ทางชาวบ้านได้ร่วมแห่พร้อมนำข้าวสารโยนใส่เรือพร้อมนำเรือลงไปในทะเล ซึ่งประเพณีนี้ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื้อสายชาวมอแกนได้ถือปฏิบัติมานานนับร้อยปี และหลักจากทำพิธีปล่อยเรือเสร็จได้มีการนำเต่าตนุ จำนวน 9 ตัว ปล่อยลงสู่ทะเลอันดามันเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยในปีมีลูกหลานในพื้นที่ไปทำงานต่างจังหวัดได้เดินทางกลับมาบ้านพบกับครอบครัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม พร้อมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของคนรุ่นหลังต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา