ที่อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นประธานในการส่งมอบของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” ในเขตพื้นที่วงรอบของวัดพระธรรมกาย และจังหวัดปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายบวร ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จากกว่า 200 องค์กร เข้าร่วมงานฯ

 ด้าน พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า งานด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นอีกหนึ่งบทบาทของคณะสงฆ์ไทย ที่ได้รับการยอมรับ และประจักษ์ชัดในพันธะหน้าที่ และภารกิจของคณะสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อชุมชน และสังคมในภาพรวม อีกทั้งการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ยังถือเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์ และสังฆมณฑล เข้าไปช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะทำได้  บุคคลพึงบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อเกื้อกูลกันและกัน ด้วยการละคลายความเป็นตัวตนลงให้มากที่สุด ให้สมดังพระพุทธานุศาสนีที่ว่า ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํ แปลความว่า เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ควรเกื้อกูลกัน ดังนั้น วัดพระธรรมกาย มีความยินดีที่ได้มีโอกาส และมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และให้กำลังใจ ในการมุ่งมั่นทำความดีของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาศีลธรรมของเด็ก และเยาวชนให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นคนเก่งและดีของสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาสืบไป

 ส่วน นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า การส่งมอบของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่องค์กรภาคีเครือข่ายบวร เป็นสาธารณสงเคราะห์ ดำเนินงานโดย วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชน และภาคีเครือข่ายบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ และทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสงเคราะห์ สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน พัฒนาศีลธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน ให้เป็นคนเก่งและดี รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม และเพื่อขับเคลื่อนตามพันธกิจการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัด และชุมชน ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของคณะสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปสู่วิถีวัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข

ซึ่งนอกจากการมอบของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่องค์กรภาคีเครือข่ายบวร จำนวนกว่า 200 องค์กร เป็นสาธารณสงเคราะห์แล้ว วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และภาคีเครือข่ายฯ จัดนิทรรศการความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ “พลังความดี UG5 POWER” และเปิดตัวกิจกรรมการเรียนรู้ “พุทธประวัติ” ในยุคดิจิทัล ผ่านแว่น VR เข่าสู่โลกเสมือนจริง ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อีกด้วย.

@thaireference

ปทุมธานี วัดพระธรรมกาย มอบของขวัญวันเด็ก ให้ รร.และ ชุมชน กว่า 200 แห่งเพื่อส่งความสุข.ให้กับเด็กๆ.

♬ original sound - thaireference - thaireference

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว THAIREFERENCE จ.ปทุมธานี