ที่ห้องเทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม มีและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดแก่สังคมและให้ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนางสาวปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอลฯ ร่วมในพิธี และมีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น จาก 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมในการอบรมกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ภายในการอบรมได้มีการสมมุติเหตุการณ์เฉพาะหน้า เกิดเหตุคนร้ายคลุ้มคลั่ง อาละวาด ทำร้ายประชาชน จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าระงับเหตุการณ์ โดยการใช้อุปกรณ์กรไม้ง่าม และใช้ยุทธวิธี ในการเข้าระงับเหตุ จนสามารถควบคุมชายคลุ้มคลั่งไว้ได้ 

พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความรู้ด้านสถาณการณ์ของประเทศด้านเศรษกิจ สังคม และการเมือง จึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน สนับสนุนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม

ภาพข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.นครราชสีมา