ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วิเชียร์ ทุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมชินูปภัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาวิชาการทนายความ ภาค.5 และ ภาค.6 ภายใต้หัวข้อ “ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานของทนายความและแนวทางต่อสู้คดีทุจริตในขั้นชี้แจงข้อกล่าวหา ป.ป..ช.และ ป.ป.ท.” โดยมีนายชัยวัฒน์ เหลือเมธา ประธานอนุกรรมการไต่สวน ป.ป.ช.และ ป.ป.ท.( เชียงใหม่ ) สำนักงาน ป.ป.ท.นิติกรชำนาญการพิเศษ,นักสืบสวนชำนาญการพิเศษ,ผู้อำนวยการ กองป้องกัน การทุจริตในภาครัฐฯ และผู้อำนวยการ กฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช.เป็นวิทยากร มาบรรยายและให้ความแก่ผู้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ สำหรับการสัมมนาวิชาการให้กับทนายความภาค.5 และภาค.6 ครั้งนี้ ซึ่งมีประธานสภาทนายความ ภาค.5-6 ประธานสภาทนายความจังหวัดต่างๆ ตลอดจนทนายความได้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 500 คน

ดร.วิเชียร์ ทุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมชินูปภัมภ์ เปิดผยว่า ในฐานะผู้นำขององค์กรฯจะพัฒนาเพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาให้กับสภาฯ โดยเดินตามนโยบายคือจะสร้างสภาทนายความและทนายความ เป็นองค์กรที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสังคมทั่วไป นอกจากนั้นยังเน้นให้สวัสดิการแก่ทนายความในด้านต่างๆ อาทิค่าตอบแทนทนายอาสาที่เข้าเวรตามโรงพัก โดยจะเร่งให้จ่ายเงินค่าตอบแทนภายใน 15 วัน นอกจากนี้แล้ว ยังมีเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวทนายความที่เสียชีวิตด้วยเงินสด ศพละ 100,000 บาท ตลอดจนการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้หรือกฎหมายใหม่แก่ทนายความทุกภูมิภาคและทั่วประเทศ เป็นประจำและทุกๆ ปีต่อไป

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่