นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกองประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566 ได้เปิดรับสมัครการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยต่างหากขึ้นที่เวทีการประกวดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งในการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสมทั้งทางด้านกริยามารยาทความสวยงามบุคลิกภาพความประพฤติที่ดีพร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของชาวอุตรดิตถ์ให้คงอยู่รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

ในระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2566 ในขณะนี้ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม ได้วันที่ 9 มกราคม 2566 จะมีการแถลงข่าวการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก ที่โรงแรมสีหราช คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครประกวดนางสาวอุตรดิตถ์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยผลักที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์โทรศัพท์055-416855  สำหรับสาวงามที่จะได้รับตำแหน่งนางสาวอุตรดิตถ์ประจำปี 2566 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทมงกุฎสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลตำแหน่งรองอันดับ 1 นางสาวอุตรดิตถ์เงินรางวัล 15,000 บาทสายสะพายพร้อมช่วยรางวัลตำแหน่งรองอันดับ 2 นางสาวอุตรดิตถ์เงินรางวัล 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนเงินรางวัล 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลตำแหน่งขวัญใจมหาชนเงินรางวัล 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล

ในส่วนของการประกวดขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหักมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยหักประจำปี 2566 ทั้งทางด้านกริยามารยาทบุคลิกภาพความประพฤติที่ดีพร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสานสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดีงามที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงงานพระยาพิชัยดาบหักสมัครพนักงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2566 ส่วนตำแหน่งขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักประจำปี 2566 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงิน 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล ตำแหน่งรองอันดับ 1 ขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก รับเงินรางวัล 7,000 บาทสายสะพายพร้อมช่วยรางวัลรองอันดับ 2 ขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยเงินรางวัล 5,000 บาทสายสะพายพร้อมช่วยรางวัลผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 สามารถยื่นใบประกวดได้ที่กองการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยหากประจำปี 2516 ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์โทรศัพท์หมายเลข 055-416-855 ได้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ จ.อุตรดิตถ์