ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ หน้าวัดจองคำ พระอารามหลวง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู นำพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 109 รูป รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ที่มาร่วมทำบุญตักบาตร จากบริเวณหน้าวัดจองคำ พระอารามหลวง ไปจนรอบสวนสาธารณะหนองจองคำ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2566 โดยวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป จากบริเวณวัดม่วยต่อ ไปตามถนนสายต่างๆ ในพื้นที่ตำบลจองคำ และในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ณ วัดพระธาตุดอยกองมู และเวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีลาสิกขาบท พระสงฆ์ที่ร่วมโครงการอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน