ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 38 , ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 และหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 38  จัดกิจกรรม “หน้าเสาธง  5 นาที ชวนน้องร้องเพลงชาติ” ร่วมกับคณะครู อาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน  พร้อมกล่าวให้โอวาท เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ เยาวชน  รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกโดยการขับร้องเพลงชาติ อย่างภาคภูมิใจ

และได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 “One stop service คลิกเดียวจบ ครบทุกการสอบ” ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) และนักเรียนนายสิบทหารบก ในการนี้ได้แนะนำแนวทางการรับสมัครสถาบันศึกษาของ ทบ. เพิ่มเติมได้แก่ นักเรียนแพทย์ทหารบก, นักเรียนพยาบาลทหารบก, นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหารบก และนักเรียนดุริยางค์ทหารบก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 จำนวน 120 คน ณ  วิทยาลัยเทคนิคน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่ง ได้รับความสนใจจากนักเรียน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ที่ได้ทราบถึงแนวทางรับราชการในส่วนของกองทัพบก