มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นครูฝายมีชีวิต โดยศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน โครงการฝายมีชีวิตกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างครูฝายมีชีวิตให้มีความรู้ ทักษะในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดน่าน ในการสร้างฝายมีชีวิตและซ่อมฝายมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2566 และดำเนินโครงการฝายมีชีวิตกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพล ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานจังหวัดน่าน,สำนักกิจการพิเศษ,โรงพยาบาลน่าน, บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) และหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าาน ดำเนินการจัดอบรมครูฝายมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ช่วยเหลือประชาชนในการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง  ณ ร้านกาแฟละเมอ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน