นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอตากฟ้า พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูล ภริยา จ.อ.เสน่ห์ สนิทชาติ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน โดยมี นางสุวรรณา แจ้งมณี นายก อบต.หนองพิกุล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. และสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า  ร่วมลงพื้นที่ เพื่อที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านจอมคีรี และหมู่ 8 บ้านพลับพลาชัย ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  โดยมอบนโยบายและขับเคลื่อนโครงการฯ ดังนี้   อันดับแรก เพื่อรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาในพื้นที่ จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ส่วนที่สอง  รณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มที่ 3และ 4 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีภูมิคุ้มกัน โดยทีมงานของสาธารณสุขอำเภอตากฟ้าออกให้บริการถึงครัวเรือนและพื้นที่ จะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล

ส่วนที่สาม อำเภอตากฟ้า โดยนายอำเภอจะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ได้มอบถุงยังชีพ ให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

อีกเรื่องที่ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด  โดย ขับเคลื่อนโครงการประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (Re X-Ray) โดยใช้หลักการประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด “พลังแผ่นดิน” ในการป้องกันนำหน้าปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาด โดยให้พี่น้องประชาชน ที่มาร่วมกันประชุมในแต่ละครั้ง จะมีการเขียนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดำเนินการให้การแก้ปัญหายาเสพติดให้กับพื้นที่ต่อไป 

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย