นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประชุมทางไกลออนไลน์​ เปิดตัวเลขาคนใหม่ นายสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขานุการ​กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมได้มอบหมายให้เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน​ ปี​ 2566​ แก่หน่วยงานในสังกัด​ พม.​ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์​ (ทีม​ One​ home​ พม.นครสวรรค์)​ โดยมีนางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ​ 7​ ลพบุรีและหัวหน้าหน่วยงาน​ ข้าราชการ​ เจ้าหน้าที่ในสังกัด​ พม.​ ทุกหน่วยงาน​ ประกอบด้วย​ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด​(พมจ.)​ บ้านพักเด็กแบะครอบครัว​ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง​ นิคมสร้างตนเองตากฟ้า​ เคหะจังหวัด​ และสถาบันพัฒนา​องค์กรชุมชนสำนักงานภาคเหนือ​ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสรรค์