นายเขมพัฒน์ เหรัญญะ ปลัดอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ส่วนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ เข้าตรวจสอบพื้นที่หนองน้ำผาหินแตก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหนองเป็ด  บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านหนองน้ำดังกล่าวเกิดหลุมยุบดูดเอาน้ำจากบ่อและปลาที่ทางชุมชนปล่อยไว้หายไปหมด สร้างความกังวลแก่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

โดยหนองน้ำดังกล่าวมีเนื้อที่กว้างประมาณ 3 ไร่ ที่บริเวณกลางบ่อมีมีการทรุดตัวของดินเป็นหลุมยุบกว้างประมาณ  5 เมตร ภายในมีน้ำขังอยู่และมีปลาอยู่ภายในจำนวนมาก ส่วนบริเวณโดยรอบอ่างน้ำได้แห้งขอด สอบถามชาวบ้านราบว่าหลุมดังกล่าวมีขนาดกว้างจากเดิมจากที่พบครั้งแรกซึ่งมีความกว้างเพียงประมาณ 2-3 เมตร และไม่มีน้ำ แต่ปัจจุบันมีน้ำขังอยู่เต็ม ทางอำเภอและทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการกันพื้นที่ไว้ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องลงไปในหนองน้ำเพราะเกรงจะได้รับอันตราย

นายขจรศักดิ์ ธิปาละ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งยั้งกล่าวว่าหนองน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำสาธาณะประจำหมู่บ้าน เดิมเป็นหนองเลี้ยงเป็ดแต่ตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นหนองน้ำสำหรับใช้เลี้ยงปลาซึ่งมีพันธุ์ปลามาปล่อยมากกว่า 3 หมื่นตัวและเป็นแหล่งน้ำใช้สำหรับพื้นที่ทางการเกษตรทั้งเขตพื้นที่บ้านทุ่งยั้งและหมู่บ้านข้างเคียง โดยเฉพาะนาข้าวกว่า 1,000 ไร่  น้ำที่แห้งอาจส่งผลต่อการทำการเกตรสำหรับฤดูกาลเพาะปลุกนาปรังปีนี้ ซึ่งกรณีการทรุดตัวของดินไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่ในพื้นที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งกระจายไปตามพื้นที่ต่างของหมู่บ้าน แต่จะเกิดในพื้นที่นาของชาวบ้าน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดในพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ แต่โชคดีที่ไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนหรือบ้านเรือนของประชาชน

นางสุธาสินีย์ โซเดรส์ อายุ 53 ปี ชาวบ้านทุ่งยั้ง กล่าวว่าปรากกฎการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจและหวาดผวาแก่ชาวบ้านแม้ว่าจะเกิดหลุมยุบลักษณะนี้หลายครั้ง แต่เป็นหลุมขนาดเล็ก ชาวบ้านจึงกลัวว่าจะส่งกระทบต่อชุมชนและความเป็นอยู่ชาวบ้าน โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กของชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดขึ้นว่าจะส่งผลกระทบหรืออันตรายต่อชาวบ้านหรือไม่ ตลอดจนวิธีป้องกันและแก้ปัญหาช่วยเหลือชาวบ้าน

 นายเขมพัฒน์ เหรัญญะ ปลัดอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการทรุดตัวของดินว่ามีสาเหตุมาจากอะไรกันแต่ แต่จากข้อมูลพบว่าพื้นที่บริเวณข้างเคียงเกิดหารทรุดตัวของดินในนาข้าวของชาวบ้านมาแล้วหลายครั้ง มาตั้งแต่ปี 2561  โดยเกิดขึ้นที่บ้านเนินสยาม ห่างจากจุดนี้ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทางนักวิชาการได้มาตรวจสอบแล้วให้ข้อมูลว่าด้านล่างบริเวณนี้เป็นชั้นหินปูน เมื่อโดนน้ำตามกาลเวลาก็เกิดการสึกกร่อนของชั้นหินปูน จึงทำให้เกิดการยุบตัวของชั้นดินลงไป แต่โชคดีที่ยังมีชั้นดินเหนียวที่คอยช่วยพยุงชั้นดินไว้จึงทำให้ไม่ส่งปลกระทบมาก แต่ก็ไม่ทราบว่าจะพยุงไว้ได้อีกนานแค่ไหน เพราะนับตั้งแต่ปี 61 มาจนถึงปัจจุบันก็เกิดเหตุมาอีกหลายครั้งแล้ว แต่ยังโชคดีที่ยังเกิดเพียงในพื้นที่นาข้าวและที่สาธารณะยังไม่เกิดขึ้นในชุมชนหรือบ้านเรือนของประชาชน

 “ในเบื้องต้นนี้ทางอำเภอจึงจะมีการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่นี้ไว้ก่อน ไม่อนุญาตให้ลงไปในจุดเกิด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และจะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกะทบทั้งหมดและให้ทาง อบต.ผางาม ทำหนังสือมายังอำเภอเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรกันแน่ และแนวทางป้องกันและแก้ไขในระยะยาว”ปลัดอำเภอกล่าว

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย